ข่าวประชาสัมพันธ์

วันฉัตรมงคล ปี 2564
อ่านต่อ
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
อ่านต่อ
ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เปิดบริการรายการตรวจใหม่ 2 รายการ 1.MTB/NTM 2.MTB/MDR
อ่านต่อ
เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารและตับ
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ แนะนำ 4 ขั้นตอนการใช้ระบบ E-Register
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ปี 2564
อ่านต่อ
ประกาศปรับราคาค่าตรวจการตรวจกลายพันธุ์ของยีน EGFR (EGFR Mutation)
อ่านต่อ
การคิดราคาค่าตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีของสไลด์ปรึกษาจากภายนอก
อ่านต่อ
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต 20 มกราคม 2564
อ่านต่อ
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช
อ่านต่อ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการฝึกอบรม 2564
อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกวันฌาปนกิจศพฯ วันที่ 3 กย 63
อ่านต่อ
ประกาศปรับราคาค่าตรวจ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ มีผลวันที่ 1 พ.ย. 2563
อ่านต่อ
12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
อ่านต่อ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบพิเศษ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomic Pathology) ปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 2 อัตรา
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพ ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ