เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ EGFR Mutation จากตัวอย่างเลือด (exon 18, 19, 20, 21)

วันที่เผยแพร่ : Apr 20, 2023 8:44:09 PM ดู : 2,115 Tags :

งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่

EGFR Mutation จากตัวอย่างเลือด (exon 18, 19, 20, 21)

(EGFR Mutation from blood sample (exon 18, 19, 20, 21))

ระยะเวลาออกผล 7 วันทำการ

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป