งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ SDHB (EP288) Rabbit Monoclonal Primary Antibody ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : Aug 7, 2023 11:27:47 PM ดู : 672 Tags :

งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ SDHB (EP288) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอิมมูโนฮีสโตเคมี สถาบันพยาธิวิทยา

02-354-8208-15 ต่อ 236