ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566

วันที่เผยแพร่ : May 9, 2023 4:43:16 PM ดู : 1,590 Tags : มูลนิธิสนับสนุนสพาบันพยาธิวิทยา

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2566
ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ

https://foundation.iop.or.th