งานอิมมูโนฮิสโตเคมีแจ้งปรับราคาค่าตรวจแอนติบอดี ROS1 (SP384) จากเดิม 2,000 บาท เป็นราคา 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : Jun 2, 2023 6:34:57 PM ดู : 309 Tags :

งานอิมมูโนฮิสโตเคมีแจ้งปรับราคาค่าตรวจแอนติบอดี

ROS1 (SP384)

จากเดิม 2,000 บาท เป็นราคา 3,000 บาท

**เนื่องจาก ต้นทุนที่ใช้ในการตรวจย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อสูงขึ้น จากราคาเนื้อเยื่อที่ใช้ควบคุมผลบวก**

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอิมมูโนฮีสโตเคมี สถาบันพยาธิวิทยา

02-354-8208-15 ต่อ 236