คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับองค์กรคุณธรรม

วันที่เผยแพร่ : May 19, 2023 9:19:03 PM ดู : 905 Tags :

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับองค์กรคุณธรรม