งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ 2 รายการ 1. Lung Cancer Fusion Gene (ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3, METex14 skipping) ระยะเวลา 7 วันทำการ 2. HER2 mutation (Exon 19 and 20) ระยะเวลา 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : Mar 15, 2023 9:40:48 PM ดู : 1,841 Tags :

งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ 2 รายการ

1. Lung Cancer Fusion Gene (ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3, METex14 skipping) ระยะเวลา 7 วันทำการ

2. HER2 mutation (Exon 19 and 20) ระยะเวลา 10 วันทำการ

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป