งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ PIK3CA Mutation (Exon 2, 5, 8, 10 and 21) ระยะเวลาออกผล 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : May 23, 2023 4:31:34 PM ดู : 396 Tags :

      งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ PIK3CA Mutation (Exon 2, 5, 8, 10 and 21)
ระยะเวลาออกผล 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป