งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Anti-Histone H3.3 G34W Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM263 ตั้งแต่งวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : Jun 29, 2023 12:01:23 AM ดู : 386 Tags :

งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Anti-Histone H3.3 G34W Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM263 ตั้งแต่งวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอิมมูโนฮีสโตเคมี สถาบันพยาธิวิทยา

02-354-8208-15 ต่อ 236