ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2566 บนเวที KM FORUM ณ ห้องประชุม 30 ปีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์  ณ สงขลา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา และแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลพังงา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาเป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
อ่านต่อ
กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาให้การต้อนรับคณะนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 46 วิทยาลัยแพทยสาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานพยาธิวิทยากายวิภาค
อ่านต่อ
กิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานประกอบรายวิชา MS3013 พยาธิวิทยา และ วิชา MS3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อ่านต่อ
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถายากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 10 ก.พ. 2566
อ่านต่อ
Musculoskeletal Tumor Conference ระหว่างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ. ราชวิถี ครั้งที่ 1/66 วันที่ 3 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 10 รพ.ราชวิถี
อ่านต่อ
รศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล มาบรรยายในหัวข้อ Oral and Maxillofacial หว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน
อ่านต่อ