แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 28, 2024 11:43:52 AM ดู: 22

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กล่าวรายงานซึ่งจัดโดยสถาบันพยาธิวิทยา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567