สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2567

ปรับปรุงล่าสุด: May 21, 2024 3:42:17 PM ดู: 38

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2567 โดยมี นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดงาน นายแพทย์ภาดล ชำนินาวากุล ประธานคณะกรรมการอัคคีภัย กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง และคณะจากสถานีดับเพลิง กู้ภัยสุทธิสาร ดับเพลิง 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เรียนรู้ทักษะ เทคนิควิธีการฝึกซ้อมการป้องกันควบคุมอัคคีภัยขั้นต้นและขั้นรุนแรงที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ภายในอาคารและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุที่ ห้อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 3 และฝึกซ้อมแผน ระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรสถาบันฯ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567