การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 8, 2024 12:47:08 PM ดู: 12

ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม พร้อมรับประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital Challenge ระดับมาตราฐาน ( standard ) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567