เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ประจำปี 2565

วันที่เผยแพร่ : Jun 14, 2022 4:50:25 PM ดู : 480 Tags :

เปิดรับสมัคร
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่