ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์
#TitlePublished AtDownload
1ประกาศปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์2023-12-01 13:32:16
2ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2023-11-29 14:05:32
3ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.นักวิทยาศาสสตร์การแพทย์2023-11-22 13:33:49
4ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิทยาศาสสตร์การแพทย์2023-11-22 13:32:31