สถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟ

ปรับปรุงล่าสุด: Dec 23, 2021 2:54:44 PM ดู: 282

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน ระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟ โดยนายจักรกฤษณ์ คงคำ และคณะ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ การประสานงาน และฟื้นฟูบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายรวมถึงเทคนิควิธีการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยขั้นต้นและขั้นรุนแรงที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่างๆ ภายในอาคารและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณสงขลา เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564