ต้อนรับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Oct 15, 2021 4:45:51 PM ดู: 3,119

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี และแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564