สถาบันพยาธิวิทยาจัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 8, 2021 11:13:56 PM ดู: 160

คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัยสถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R, TA CQI , KM และนวัตกรรม ประจำปี 2564 บนเวที KM FORUM แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย เป็นประธาน โดยมีแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมองค์กรแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพผ่านระบบ Teleconference เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานการจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุม30 ปี เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564