ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 141 ถึง 160 จาก 190 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
141May 8, 2020ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
142May 8, 2020ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
143Apr 28, 2020ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
144Apr 2, 2020รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พขร.)
145Apr 2, 2020ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
146Mar 2, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
147Feb 13, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
148Jan 16, 2020ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
149Jan 15, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
150Jan 6, 2020บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
151Dec 27, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
152Dec 23, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
153Dec 16, 2019การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
154Dec 9, 2019รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
155Dec 9, 2019บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
156Dec 3, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พขร.)
157Dec 3, 2019รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
158Nov 29, 2019ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
159Nov 27, 2019รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
160Nov 26, 2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคลล พนักงานงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน