ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 121 ถึง 140 จาก 166 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
121Apr 2, 2020ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
122Mar 2, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
123Feb 13, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
124Jan 16, 2020ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
125Jan 15, 2020ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (พขร.)
126Jan 6, 2020บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
127Dec 27, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
128Dec 23, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
129Dec 16, 2019การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
130Dec 9, 2019รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
131Dec 9, 2019บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
132Dec 3, 2019รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พขร.)
133Dec 3, 2019รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
134Nov 29, 2019ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
135Nov 27, 2019รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
136Nov 26, 2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคลล พนักงานงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
137Nov 19, 2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
138Oct 31, 2019รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
139Oct 28, 2019ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
140Sep 27, 2019คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563