ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข MOPH DMS
อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
อ่านต่อ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการทดสอบความชำนาญ
อ่านต่อ