ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
อ่านต่อ
ปันรอยยิ้ม จากหัวใจ สู่ค่ายอาสา
อ่านต่อ
การจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคของผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อ COVID-19
อ่านต่อ
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ Covid-19
อ่านต่อ
มาตรการการให้บริการห้องตรวจศพเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ
มูลนิธิฯ ประกาศปิดทำการชั่วคราว
อ่านต่อ
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต 2563
อ่านต่อ
การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
ขอเชิญชาวสถาบันพยาธิวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี
อ่านต่อ
ประกาศฌาปนกิจศพ 19 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ
เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารและตับ
อ่านต่อ
สนับสนุนให้ยกเลิก การใช้สารพิษฆ่าหญ้า
อ่านต่อ
แจ้งขอความร่วมมือดูรายงานการวินิจฉัยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
เปิดบริการรายการตรวจใหม่ งานอณูพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
งานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
อ่านต่อ
คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ
เฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
อ่านต่อ
งานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ