ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ป่วยยากไร้ฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ปี 2564
อ่านต่อ
ประกาศปรับราคาค่าตรวจการตรวจกลายพันธุ์ของยีน EGFR (EGFR Mutation)
อ่านต่อ
การคิดราคาค่าตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีของสไลด์ปรึกษาจากภายนอก
อ่านต่อ
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต 20 มกราคม 2564
อ่านต่อ
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช
อ่านต่อ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการฝึกอบรม 2564
อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกวันฌาปนกิจศพฯ วันที่ 3 กย 63
อ่านต่อ
ประกาศปรับราคาค่าตรวจ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ มีผลวันที่ 1 พ.ย. 2563
อ่านต่อ
12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
อ่านต่อ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบพิเศษ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomic Pathology) ปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 2 อัตรา
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพ ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันฌาปนกิจศพ ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ
ประกาศ งดการจัดอบรมการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปี 2563
อ่านต่อ
การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
อ่านต่อ
ปันรอยยิ้ม จากหัวใจ สู่ค่ายอาสา
อ่านต่อ
การจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคของผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อ COVID-19
อ่านต่อ
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ Covid-19
อ่านต่อ
มาตรการการให้บริการห้องตรวจศพเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ