ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ประจำปี 2565
อ่านต่อ
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2565
อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล ปี 2565
อ่านต่อ
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ครั้ง 1/2565
อ่านต่อ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Microsatellite instability (MSI) และการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน EGFR แบบเร่งด่วน (Fast tract) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิิวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ปี 2565
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2564 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
เปิดให้บริการตรวจ HER2-FISH ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
อ่านต่อ
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต 9 ธันวาคม 2564
อ่านต่อ
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา ปี 2565
อ่านต่อ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
อ่านต่อ
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อ่านต่อ