ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8
อ่านต่อ
20 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
อ่านต่อ
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านต่อ
22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณ:ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านต่อ
เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และความดีที่อยากทำ"
อ่านต่อ
งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ประกาศงานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Claudin-4 (EP417) Rabbit Monoclonal Primary Antibody ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567
อ่านต่อ
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบัพยาธิวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๖
อ่านต่อ
กำหนดการฌาปณกิจศพประจำปี 2567
อ่านต่อ
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อ่านต่อ
ประกาศงานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ SS18-SSX (E9X9V) XP Rabbit mAb ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ
ประกาศงานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Anti-PRAME antibody [EPR20330] ab219650 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
อ่านต่อ