สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และความดีที่อยากทำ"

วันที่เผยแพร่ : Mar 22, 2024 6:54:50 PM ดู : 157 Tags :