คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 161 ถึง 170 จาก 1,650 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถายากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 10 ก.พ. 2566Feb 13, 2023
การเงินและบัญชีรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566Feb 13, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๒ คน จำนวน ๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Feb 9, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566Feb 9, 2023
ข่าวกิจกรรมMusculoskeletal Tumor Conference ระหว่างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ. ราชวิถี ครั้งที่ 1/66 วันที่ 3 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 10 รพ.ราชวิถีFeb 3, 2023
ข่าวกิจกรรมรศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล มาบรรยายในหัวข้อ Oral and Maxillofacial หว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ Feb 3, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๒ คน จำนวน ๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Feb 3, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jan 31, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป Jan 31, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Jan 31, 2023