คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 121 ถึง 130 จาก 1,650 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566Mar 31, 2023
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566Mar 29, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโครงการก่อสร้างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกMar 24, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่17Mar 24, 2023
ข่าวกิจกรรมคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานประกอบรายวิชา MS3013 พยาธิวิทยา และ วิชา MS3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์Mar 16, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ 2 รายการ 1. Lung Cancer Fusion Gene (ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3, METex14 skipping) ระยะเวลา 7 วันทำการ 2. HER2 mutation (Exon 19 and 20) ระยะเวลา 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปMar 15, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Mar 15, 2023
การเงินและบัญชีรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566Mar 13, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Mar 9, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Mar 9, 2023