คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 121 ถึง 130 จาก 2,038 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567Apr 5, 2024
ข่าวกิจกรรมแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567Apr 1, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาการแสดงออกของยีน HER-2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Mar 27, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18Mar 26, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และความดีที่อยากทำ"Mar 22, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Mar 22, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Mar 20, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Mar 20, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปMar 19, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศงานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Claudin-4 (EP417) Rabbit Monoclonal Primary Antibody ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปMar 15, 2024