คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 61 ถึง 70 จาก 1,962 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปMar 19, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศงานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Claudin-4 (EP417) Rabbit Monoclonal Primary Antibody ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปMar 15, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2Mar 14, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kitMar 14, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2Mar 14, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test Mar 14, 2024
การเงินและบัญชีงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2567 Mar 12, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567Mar 8, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาการแสดงออกของยีน HER-2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการMar 6, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาการแสดงออกของยีน HER-2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Mar 6, 2024