คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 41 ถึง 50 จาก 2,038 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวกิจกรรมแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567Jun 28, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jun 27, 2024
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567Jun 25, 2024
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenge จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567Jun 24, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการJun 14, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jun 13, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jun 13, 2024
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา เข้าร่วมนิเทศงานแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567Jun 13, 2024
ข่าวรับสมัครงานรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์Jun 13, 2024
การเงินและบัญชีงบทดลอง พฤษภาคม 2567 Jun 11, 2024