คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,650 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวประชาสัมพันธ์13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตรSep 28, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Sep 25, 2023
ข่าวกิจกรรมแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566Sep 22, 2023
ข่าวรับสมัครงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Sep 20, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Sep 14, 2023
การเงินและบัญชีรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566Sep 12, 2023
ข่าวรับสมัครงานขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1Sep 11, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566Sep 8, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Sep 8, 2023
ข่าวกิจกรรมแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566Sep 7, 2023