ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 141 ถึง 160 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
141Jul 19, 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
142Jul 30, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการย้อม HER-2 Dual ISH จำนวน 20 ชุด
143Aug 4, 2021สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
144Aug 4, 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
145Aug 6, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR (EGFR 42 mutations) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146Aug 28, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาย้อมสไลด์โดยวิธีธรรมดา (H&E)
147Aug 28, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาย้อมสไลด์โดยวิธีธรรมดา (H&E) จำนวน 45,000 การทดสอบ หรือ 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
148Sep 1, 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
149Sep 2, 2021สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2564
150Sep 13, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
151Sep 13, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติระบบปิด สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง
152Sep 13, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน (Rotary Microtome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง
153Sep 13, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญา ไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
154Sep 13, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (Digital imaging system for pathologic gross) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง
155Sep 17, 2021ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๑๐ คน พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ กล้อง
156Sep 20, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (Digital imaging system for pathologic gross) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง
157Sep 20, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติระบบปิด สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง
158Sep 21, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
159Sep 22, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
160Sep 22, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน (Rotary Microtome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง