ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม
289355
ครั้ง
(เริ่มนับตั้งแต่ 04/11/2552)

IOP Administrator Tools
  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย - 11 ก.ค. 2561
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน อาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน - 11 ก.ค. 2561
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 จำนวน 1 งาน - 11 ก.ค. 2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 - 11 ก.ค. 2561
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาสำหรับการย้อม HER-2 Dual ISH (50 Test/Pack) จำนวน 7 Pack - 25 มิย. 2561
  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องปิดแผ่นกระจกสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ - 30 พ.ค. 2561
  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องบริการผู้วายชนม์ และสภาพภูมิทัศน์ (ด้านหน้าและด้านหลัง) จำนวน 1 งาน - 22 พ.ค. 2561
  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสี่่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ - 22 พ.ค. 2561
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการสื่อสารสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยา จำนวน 1 ระบ - 01 พ.ค. 2561
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์ IOP.OR.TH 2 ภาษา จำนวน 1 ระบบ - 01 พ.ค. 2561
 
       ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561


สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200