รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

Core Knowledge

 
 

การตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก

Preparation of tissue for semithin section

การตัดและบรรยายชิ้นเนื้อปากมดลูกจาก LEEP

การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึง
ด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน

การตัดชิ้นเนื้อชนิดลำใส้และถุงนํ้าดี

เทคนิคการย้อมเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

การฝึกตัดและบรรยายชิ้นเนื้อ Right half Colectonomy

 

 
ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200