สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 11, 2022 4:44:05 PM ดู: 1,617

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์สิฐพงษ์ สุนทรสิต ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital ซึ่งให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565