สถาบันพยาธิวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ การเสริมสร้าง และพัฒนาค่านิยมองค์กร “ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 8, 2022 4:19:36 PM ดู: 25

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ การเสริมสร้าง และพัฒนาค่านิยมองค์กร “ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565