สถาบันพยาธิวิทยา รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตราฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ของราชวิทยาพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด: May 5, 2022 4:23:55 PM ดู: 2,693

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ องค์กรแพทย์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับแพทย์หญิง ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหัองปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และแพทย์หญิงฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ กรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิกายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตราฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565