สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ รดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ไทย และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11 เมษายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด: May 5, 2022 4:04:44 PM ดู: 19

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว และ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ร่วมชมวีดีทัศน์” การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน”เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565