ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนากรมการแพทย์ วันที่ 10 มี.ค. 2565 และ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1

ปรับปรุงล่าสุด: May 5, 2022 3:42:05 PM ดู: 31

สถาบันพยาธิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์) ในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี โดยมีนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 มีนาคม 2565