ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายเมรุ ณ วัดบ้านคลองทราย อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Dec 24, 2021 1:50:30 PM ดู: 253

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมถวายเมรุ เพื่อเป็นสาธารณกุศลแด่วัดที่ยังขาดแคลนและวัดที่ต้องการบูรณะซ่อมแซมเมรุใหม่ โดยนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และนายแพทย์ทรงคุณ วิญูญูวรรธน์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เดินทางไปถวายเมรุ ลำดับที่41 และมอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา ขนม นมกล่อง ให้โรงเรียนประถมคลองทราย พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ วัดบ้านคลองทราย อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564