งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 22, 2021 10:32:19 AM ดู: 272

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด "งานเกษียณเกษมสันต์ พยาธิผูกพัน รักมั่นมิคลาย" พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสถาบันดีเด่น" พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564