ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและจิตอาสา ณ ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 12, 2021 1:35:56 PM ดู: 540

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสมคิด ไทยทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย และให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รับศพผู้เสียชีวิต COVID-19 โดยมี นางสาวปุณิกา ปริญญานพคุณ หัวหน้างานตรวจศพ รับมอบ ณ ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564