สถาบันพยาธิวิทยาสอนแพทย์ประจำบ้านด้วยระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โปรแกรม Video Conference เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 6, 2021 1:39:53 PM ดู: 527

สถาบันพยาธิวิทยา สอนแพทย์ประจำบ้านด้วยระบบออนไลน์ ดูสไลด์ผ่านระบบดิจิตอล (Digital Slide)
ผ่านระบบ Zoom โปรแกรม Video Conference ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564