ปฐมนิเทศ เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 2, 2021 9:50:38 AM ดู: 542

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานปฐมนิเทศเปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณาจารย์ของสถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564