สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง” เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 2, 2021 9:51:04 AM ดู: 516

ชมรมจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง” โดยคณะกรรมการชมรม คุณสมคิด ไทยทองหลาง คุณพัทธ์ธีรา พูลพิพัฒน์ และที่ปรึกษา แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ และบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยาส่งมอบ ของเล่น นม ขนม ให้กับน้องๆ ที่พักรักษาตัวที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และผู้อำนวยการศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2564