สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในจุดคัดกรองผู้รับวัคซีน โควิด 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 25, 2021 2:16:44 PM ดู: 303

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากร ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในจุดคัดกรองผู้รับวัคซีน โควิด 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564