แพทย์ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยาและจิตอาสาห้องวายชนม์ รับมอบอาหาร จาก คุณสมหวัง เตชะอินทราวงศ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 25, 2021 1:58:27 PM ดู: 297

แพทย์ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยาและจิตอาสาห้องวายชนม์ รับมอบอาหาร จาก คุณสมหวัง เตชะอินทราวงศ์

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาและจิตอาสาห้องวายชนม์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ระลอกใหม่ ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564