สถาบันพยาธิรับมอบอาหารจาก CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID -19 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 9, 2021 11:03:02 PM ดู: 297

นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมรับมอบอาหารจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด - 19 จำนวน 500 กล่อง มอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สถาบันพยาธิวิทยา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่รับมอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564