สถาบันพยาธิรับมอบอาหารจาก CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID -19 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: May 6, 2021 9:40:13 PM ดู: 277

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาร่วมรับมอบอาหารจากบริษัท  CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รับมอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564