ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 26, 2021 10:29:37 AM ดู: 310

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์  วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์  ประธานกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พร้อมด้วย องค์กรแพทย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ คินทรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและคณะ เข้าตรวจประเมินและทบทวนศักยภาพเพื่อรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION 2015(WFME) 
ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564