ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา เข้ารับการฉีด Vaccine Covid-19 เข็มที่ 1

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 24, 2021 1:21:09 PM ดู: 425

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา เข้ารับการฉีด Vaccine Covid -19   เข็มที่ 1 และมีการลงข้อมูลการฉีดวัคซีนใน  Line Office Account”หมอพร้อม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาและประชาชน ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564